Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
info@rd.ua
контакти
info@rd.ua
контакти
телефони менеджерів за напрямами:
онлайн курси
практикуми
експертизи
4 листопада 2022 року відбувся правовий практикум!

Шановні колеги!


4 листопада 2022 року відбувся правовий практикум на тему: «Житлові спори в умовах воєнного стану: правова доктрина, практика ЄСПЛ та Верховного Суду»

Спікери практикуму:

Погрібний Сергій Олексійович – суддя Верховного Суду в Касаційному цивільному суді, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Тема доповіді: «Житлові спори в умовах воєнного стану: практика Верховного Суду»

Дроздов Олександр Михайлович – член Науково-консультативних рад при Верховному Суді та Конституційному Суді, член Комісії з питань правової реформи при Президентові України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Тема доповіді: «Практика ЄСПЛ щодо житлових спорів в умовах збройних конфліктів»

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна – професор кафедри цивільного права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України

Мица Юрій Вікторович – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, кандидат юридичних наук

Тема доповіді: «Доктрина житлового права України»

Організаторами практикуму виступили: юридичний журнал "Право України" та юридичний портал "Ratio Decidendi".