Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
info@rd.ua
контакти
info@rd.ua
контакти
телефони менеджерів за напрямами:
онлайн курси
практикуми
експертизи
Публічна оферта щодо укладення Договору про надання інформаційних послуг

1. Загальні положення.

1.1. Ця публічна оферта (пропозиція), далі по тексту – «Оферта» або «Пропозиція», опублікована (розміщена) на інтернет-сайті https://rd.ua/ua, відповідно до Цивільного кодексу України є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридичний портал “РАТІО ДЕЦІДЕНДІ”», в особі президента Святоцького Олександра Дмитровича, який діє на підставі Статуту, далі по тексту – «Виконавець», укласти Договір про надання інформаційних послуг, далі по тексту – «Договір», і містить умови, необхідні для надання інформаційних послуг. Відповідно до частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України, у випадку акцептування (прийняття) цієї оферти (пропозиції), юридичні та фізичні особи підтверджують цим свою згоду на укладення Договору на запропонованих умовах, і з цього моменту вони визначаються як «Користувачі», а разом Користувач і Виконавець іменуються у подальшому «Сторони».

1.2. Ця оферта (пропозиція) є публічною та у разі її акцептування відповідно юридичною чи фізичною особою набуває сили публічного договору, умови якого, визначені розділами 2, 3, 5-12 цієї Публічної оферти, відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України є однакові для всіх Користувачів.

 

2. Визначення та терміни. 

2.1. В межах цієї пропозиції нижче наведені терміни використовуються в такому значенні: 

Акцепт Оферти – повне та безумовне прийняття пропозиції шляхом оплати інформаційних послуг Виконавця після підтвердження електронним підписом про ознайомлення і згоду з умовами цієї Оферти, Правил користування Юридичним порталом «RATIO DECIDENDI» та Політикою конфіденційності та захисту персональних даних

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридичний портал “РАТІО ДЕЦІДЕНДІ”», яке надає інформаційні послуги Користувачу на умовах цієї Оферти. 

Інформаційні послуги – послуги Виконавця, що представлені на сайті https://rd.ua/ua, та які надаються Виконавцем у відповідності з умовами цієї Оферти.

Користувач – будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснила Акцепт цієї Оферти.

Сайт - інтернет-ресурс Виконавця, розташований в мережі Інтернет за адресою https://rd.ua/ua. Сайт розроблений, надається, підтримується технічно і адміністративно Виконавцем або залученими Виконавцем третіми особами.

2.2. Наступні розділи цього Договору можуть містити терміни, не визначені Розділом 2. У цьому випадку їх тлумачення буде визначено безпосередньо в контексті відповідного розділу.

 

3. Предмет публічної Оферти.

3.1. В порядку та на умовах, визначених цією Офертою, Виконавець зобов'язується надати Користувачу інформаційні послуги, визначені в підпункті 3.2. цієї Оферти, а Користувач після реєстрації може отримати відповідні інформаційні послуги, отримання деяких інформаційних послуг є оплатним.

3.2. Інформаційні послуги, що надаються Виконавцем Користувачу відповідно до цієї Оферти, можуть включати надання доступу Користувачу до матеріалів, опублікованих на Сайті.

3.3. Інформація про конкретний зміст інформаційних послуг, що надається Виконавцем Користувачу відповідно до умов цієї Оферти, та їх ціна, міститься на Сайті.

 

4. Акцепт публічної Оферти та укладення договору.

4.1. Користувач проводить акцептування Оферти і укладає цей Договір шляхом реєстрації на Сайті після підтвердження електронним підписом про ознайомлення і згоду з умовами цієї Оферти, Правилами користування Юридичним порталом «RATIO DECIDENDI» та Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.

4.2. Умови цієї Оферти та Договору, що міститься в ній, можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення.

 

5. Порядок оплати інформаційних послуг.

5.1. Оплата інформаційних послуг, здійснюється Користувачем у національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів через платіжну систему Виконавця або шляхом зарахування безготівкових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця в будь-який інший спосіб.

5.2. Надання Виконавцем визначених обраним пакетом інформаційних послуг здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) передоплати.

5.3. При оформленні замовлення на оплату інформаційних послуг, передбачених одним з пакетів, Користувач має зазначити наступні відомості:

- номер посвідчення Користувача, або особи, на користь якої здійснюється

оплата (за наявності);

- прізвище, ім'я та по батькові Користувача, або особи, на користь якої здійснюється оплата;

- контактний телефонний номер Користувача, або особи, на користь якої здійснюється оплата.

5.5. Днем оплати є день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.6. При зарахуванні суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця Користувач отримує на вказаний Користувачем номер мобільного телефону повідомлення про таке зарахування.

 

6. Порядок надання інформаційних послуг.

6.1. Для отримання інформаційних послуг за цієї Офертою, Користувач реєструється на Сайті шляхом створення облікового запису після натискання кнопки «Вхід/Реєстрація» на Сайті.

6.2. За умови наявності облікового запису на Сайті, Виконавець надає інформаційні послуги, що передбачені обраним Користувачем пакетом.

6.3. Кожна інформаційна послуга, передбачена обраним Користувачем пакетом, надається строком протягом одного року з дати реєстрації з можливістю пролонгації на умовах, що будуть окремо зазначені на сайті.

 

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Виконавець зобов'язаний:

7.1.1. Надавати інформаційні послуги Користувачу в порядку та на умовах передбачених цією Офертою.

7.1.2. Надати можливість Користувачу ознайомитись з порядком надання інформаційних послуг та контролювати процес їх надання.

7.1.3. Забезпечити доступ до Сайту, через який Користувач буде отримувати інформаційні послуги.

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. Отримувати від Користувача будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за цією Офертою. У разі неподання інформації, неповного або неправильного відображення Користувачем інформації, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов’язань за цією Пропозицією до подання Користувачем необхідної інформації.

7.2.2. Надавати Користувачу додаткові послуги, пов'язані з інформаційними послугами, вказаними в розділі 3 цієї Оферти, а також отримувати оплату за їх надання.

7.3. Користувач зобов’язаний:

7.3.1. Створити обліковий запис шляхом реєстрації на Сайті.

7.3.2. Передавати Виконавцю інформацію, необхідну для надання послуг за цією Офертою.

7.3.3. Негайно інформувати Виконавця про всі обставини, які можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.3.3. Дотримуватись Правил користування Юридичним порталом «RATIO DECIDENDI».

7.4. Користувач має право:

7.4.1. Користувач має право на повне і своєчасне отримання оплачених ним інформаційних послуг відповідно до умов цієї Оферти.

7.4.2. На отримання від Виконавця відомостей про інформаційні послуги шляхом надсилання запиту на електронну пошту Виконавця: info@rd.ua

7.4.3. На відмову від цієї Оферти в односторонньому порядку на умовах, передбачених цією Офертою.

 

8. Розірвання Договору та повернення грошових коштів.

8.1. Користувач має право в односторонньому порядку розірвати Договір та повернути грошові кошти, які були перераховані ним на розрахунковий рахунок Виконавця у разі відмови особи від участі у онлайн - заході з підвищення кваліфікації, така особа до початку проведення заходу може скасувати участь та повернути оплату. Повідомлення про скасування участі у онлайн -заході здійснюється до початку його проведення шляхом надсилання на електронну пошту info@rd.ua заявки про відмову участі та повернення коштів. У разі невиконання зазначених у цьому пункті вимог щодо порядку повідомлення про скасування участі у заході оплата вважається понесеними витратами Виконавця на організацію онлайн-заходу.

8.2. При заповненні заявки на розірвання Договору та/або повернення грошових коштів, Користувач має надати наступні відомості:

- прізвище, ім'я та по батькові Користувача, або особи, на користь якої здійснювалась оплата.

- контактний телефонний номер Користувача, або особи, на користь якої здійснювалась оплата.

- ідентифікаційний код особи.

- реквізити розрахункового рахунку, на який має здійснитись переказ грошових коштів.

8.3. Повернення грошових коштів здійснюється шляхом перерахування безготівкових коштів у сумі, сплаченій Користувачем, на розрахунковий рахунок, вказаний у заяві Користувача протягом 14 (чотирнадцяти робочих днів).

8.4. Днем повернення грошових коштів є день списання грошових коштів з розрахункового рахунку Виконавця.

 

9. Обмеження відповідальності.

9.1. Користувач використовує Сайт на свій власний ризик. Сайт надається в такому вигляді, в якому він є. Виконавець не надає ніяких гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Сайту і не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі за відповідність Сайту цілям та суб’єктивним очікуванням Користувача. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання інформаційних послуг результату, який очікував і хотів отримати Користувач при зверненні за наданням відповідних інформаційних послуг, не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

9.2. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за дії Користувача при використанні Сайту. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем за дії третіх осіб при використанні Сайту.

9.3. Виконавець не несе відповідальності в разі втрати Користувачем можливості доступу до свого облікового запису (втрату логіна, пароля, іншої інформації, необхідної для використання Сайту).

9.4. Виконавець не несе відповідальності за наявність і / або відсутність у Користувача доступу в Інтернет, за якість послуг провайдерів, з якими у Користувача укладено угоду про надання послуг для доступу до мережі Інтернет.

9.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які види збитків, що виникли внаслідок використання Користувачем Сайту та надання інформаційних послуг Виконавцем за цією Пропозицією.

 

10. Строк дії договору.

10.1. Договір набуває чинності з моменту одержання Виконавцем оплати інформаційних послуг від Користувача та до виконання обов’язків Сторонами з можливістю пролонгації на окремих умовах, вказаних на Сайті.

 

11. Гарантії. 

11.1. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього Договору.

11.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Пропозиції шляхом її акцепту, Користувач запевняє Виконавця і гарантує, що:

11.2.1. Користувач надав достовірні дані при реєстрації на Сайті і при оформленні платіжних документів на оплату інформаційних послуг; 

11.2.2. Користувач укладає цей Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами Пропозиції, Правилами користування Юридичним порталом «RATIO DECIDENDI» та Політикою конфіденційності та захисту персональних даних, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

11.2.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

 

12. Інші положення.

12.1. У випадку визнання недійсною або нездійсненою будь-якої частини Договору, інші частини Договору будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови цього Договору, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

12.2. Виконавець може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за Договором третій особі.

12.3. До Договору й відносин між Виконавцем та Користувачем, застосовується законодавство України. Кожна Сторона беззаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються правовідносин за цим Договором.

 

Реквізити Виконавця

Товариство з обмеженою

відповідальністю «Юридичний портал

«РАТІО ДЕЦІДЕНДІ»

Код ЄДРПОУ 38781141

Місцезнаходження: 04107, м. Київ,

вул. Багговутівська, буд. 17-21

тел. (044) 537-51-05

IBAN UA243138490000026008010010535

в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»,

 МФО 313849