Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
info@rd.ua
контакти
info@rd.ua
контакти
телефони менеджерів за напрямами:
онлайн курси
практикуми
експертизи
2 грудня 2022 року відбувся правовий практикум!

Шановні колеги!


2 грудня 2022 року відбувся правовий практикум на тему: «Пріоритетні напрями земельно-правової доктрини та практика Верховного Суду у земельних спорах»

Спікери практикуму:

Єрмоленко Володимир Михайлович – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Янчука Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Тема доповіді: «Розвиток земельно-правової доктрини: сучасний стан та післявоєнні реалії»

Уркевич Віталій Юрійович – суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді, доктор юридичних наук, професор, членкореспондент НАПрН України

Тема доповіді: «Спори щодо прав на земельні ділянки: огляд постанов Верховного Суду»

 

Організаторами практикуму виступили: юридичний журнал "Право України" та юридичний портал "Ratio Decidendi".