Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
0 800 751 770
info@rd.ua
контакти
0 800 751 770
info@rd.ua
контакти
телефони менеджерів за напрямами:
онлайн курси
практикуми
експертизи
22 жовтня 2021 року відбувся правовий практикум!

Шановні колеги!


22 жовтня 2021 року відбувся правовий практикум на тему: «Юридична доктрина, практика ЄСПЛ та Верховного Суду у цивільних справах»

Спікери практикуму:


Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна – професор кафедри цивільного права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук

Тема доповіді: «Доктрина цивільного та цивільного процесуального права України»

Дроздов Олександр Михайлович – член Науково-консультативних рад при Верховному Суді, Конституційному Суді та Національній асоціації адвокатів України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Тема доповіді: «Практика ЄСПЛ (цивільно-правовий аспект)»

Сакара Наталія Юріївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук, доцент

 Тема доповіді: «Правові позиції Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у цивільних справах»

Організаторами практикуму виступили: юридичний журнал "Право України" та юридичний портал "Ratio Decidendi".