Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
info@rd.ua
контакти
info@rd.ua
контакти
телефони менеджерів за напрямами:
онлайн курси
практикуми
експертизи
21 жовтня 2022 року відбувся правовий практикум!

Шановні колеги!


21 жовтня 2022 року відбувся правовий практикум на тему: «Актуальні висновки Великої Палати Верховного Суду щодо застосування способів захисту. Доктрина цивільного права України»

Спікери практикуму:

Гудима Дмитро Анатолійович – суддя Великої Палати Верховного Суду, доцент юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук

Тема доповіді: «Актуальні висновки Великої Палати Верховного Суду щодо застосування способів захисту (витребування майна й усунення перешкод)»

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна – професор кафедри цивільного права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України

Тема доповіді: «Доктрина цивільного права України»

Організаторами практикуму виступили: юридичний журнал "Право України" та юридичний портал "Ratio Decidendi".