Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
info@rd.ua
контакти
info@rd.ua
контакти
телефони менеджерів за напрямами:
онлайн курси
практикуми
експертизи
21 червня 2024 року відбувся правовий практикум!

Шановні колеги!


21 червня 2024 року відбувся правовий практикум на тему: «Інститут правочину в юридичній доктрині та практиці Верховного Суду»

Спікери практикуму:

Крат Василь Іванович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук, доцент

Тема доповіді: «Спори, що виникають з правочинів: практика Верховного Суду»

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна – професор кафедри цивільного права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук

Тема доповіді: «Інститут правочину в юридичній доктрині України»

 

Організаторами практикуму виступили: юридичний журнал "Право України" та юридичний портал "Ratio Decidendi".