Редагувати видiленний текст
Науково-експертна рада

Кузнєцова Наталія Семенівна

Голова Ради,

доктор юридичних наук, віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіонального центру, академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України

РЄЗНІКОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КОЛОМОЄЦЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету

БІРЮКОВ Олександр Миколайович

доктор юридичних наук, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бобкова Антоніна Григоріївна

дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Гриняк Андрій Богданович

доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України

Діковська Ірина Андріївна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Доненко Валерій Вікторович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів

Заярний Олег Анатолійович

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Каменський Дмитро Васильович

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства, Бердянський державний педагогічний університет

КОВАЛЬ ІРИНА ФЕДОРІВНА

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Кологойда Олександра В’ячеславівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Комзюк Анатолій Трохимович

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу Харківського національного університету внутрішніх справ

Коструба Анатолій Володимирович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Кот Олексій Олександрович

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України

Кравець Ірина Мирославівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Лук’янець Дмитро Миколайович

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін, Юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Лукач Ірина Володимирівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лученко Дмитро Валентинович

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Макаренков Олексій Леонідович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії і теорії держави та права Запорізького національного університету

Миколенко Олександр Іванович

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Ніколенко Людмила Миколаївна

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри юридичних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України

Отраднова Олеся Олександрівна

доктор юридичних наук, доцент, заступник декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Павлюченко Юлія Миколаївна

кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Пацурія Ніно Бондовна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Писаренко Надія Борисівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПЛЕНЮК Мар’яна Дмитрівна

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору проблем договірного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України

Поєдинок Валерія Вікторівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Прокопенко Віктор Валерійович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри морського та митного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Радзивілюк Валерія Вікторівна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Устименко Володимир Анатолійович

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України та НАПрН України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Школик Андрій Михайлович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права, юридичний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Іванюта Наталя Валеріївна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри юридичних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України

ТИХИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, радник президії НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України

Бурдін Володимир Миколайович

доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Костенко Олександр Миколайович

доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України завідувач відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Музика Анатолій Ананійович

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України

Бобечко Назар Ростиславович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

СМИРНОВА КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ФЕДОРОВА АЛЛА ЛЕОНІДІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БАТЛЕР ВІЛЬЯМ ЕЛЛІОТ

іноземний член НАН України та НАПрН України, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, професор Пенсильванського університету (США)

БЕРЕЗОВСЬКА ІРИНА АНДРІЇВНА

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної частини Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка