Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
Науково-експертна рада

Кузнєцова Наталія Семенівна

віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіонального центру, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: цивільне право, міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж

Рєзнікова Вікторія Вікторівна

завідувач кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні, правове регулювання посередництва у сфері господарювання України, господарське право, господарський процес

Коломоєць Тетяна Олександрівна

декан юридичного факультету Запорізького національного університету
Наукова спеціалізація: проблеми адміністративного права та адміністративного процесу, організаційно-правові проблеми державної служба, теоретико-правові проблеми законності, контролю та нагляду в публічному управлінні, питання адміністративної відповідальності

Бірюков Олександр Миколайович

професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: порівняльне банкрутство, транскордонні банкрутства, цінні папери, міжнародне приватне право, цивільне право

Бобкова Антоніна Григоріївна

завідувач кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: господарське, екологічне, земельне, аграрне право

Гриняк Андрій Богданович

завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України
Наукова спеціалізація: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Діковська Ірина Андріївна

професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова спеціалізація: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Доненко Валерій Вікторович

професор кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів
Наукова спеціалізація: адміністративна відповідальність; адміністративна діяльність; безпека дорожнього руху, протидія  корупції

Заярний Олег Анатолійович

доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: господарське право і процес; адміністративне право і процес; інформаційне право.

Каменський Дмитро Васильович

завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету
Наукова спеціалізація: відповідальність за господарські злочини та злочини проти довкілля, заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

Коваль Ірина Федорівна

завідувач кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: право інтелектуальної власності, цивільне право, господарське право

Кологойда Олександра В’ячеславівна

професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова спеціалізація: господарське право; господарське-процесуальне право

Комзюк Анатолій Трохимович

професор кафедри адміністративного права і процесу Харківського національного університету внутрішніх справ
Наукова спеціалізація: адміністративне право, адміністративний процес

Коструба Анатолій Володимирович

професор кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: цивільне право і процес

Кот Олексій Олександрович

провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, член робочої групи з оновлення цивільного законодавства України
Наукова спеціалізація: цивільне право, комерційне право, контракте право, захист прав.

Кравець Ірина Мирославівна

доцент кафедри господарського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукова спеціалізація: господарське право; господарсько-процесуальне право

Лук’янець Дмитро Миколайович

професор кафедри державно-правових дисциплін, Юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: адміністративно-деліктне право, адміністративне судочинство, адміністративно-правові аспекти місцевого самоврядування, методологія наукових досліджень

Лукач Ірина Володимирівна

професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова спеціалізація: господарське право та процес, корпоративне право, конкурентне право, комерційне право зарубіжних країн

Лученко Дмитро Валентинович

доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Наукова спеціалізація: контрольне провадження, адміністративний процес, адміністративне оскарження, судове оскарження, електронні петиції

Макаренков Олексій Леонідович

доцент кафедри історії і теорії держави та права Запорізького національного університету
Наукова спеціалізація: адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право

Миколенко Олександр Іванович

завідувач кафедри адміністративного та господарського права Економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Наукова спеціалізація: адміністративне право і процес

Ніколенко Людмила Миколаївна

завідувач кафедри юридичних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України
Наукова спеціалізація: господарське право, господарське процесуальне право

Отраднова Олеся Олександрівна

заступник декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: цивільне право, договірне право, деліктне право, права людини

Павлюченко Юлія Миколаївна

в.о. завідувача кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса
Наукова спеціалізація: аграрне право, земельне право, господарське право, зокрема, правове регулювання господарсько-торговельної діяльності та застосування господарсько-правової відповідальності

Пацурія Ніно Бондовна

професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова спеціалізація: страхове право, правове регулювання перестрахової діяльності, правове регулювання ринків фінансових послуг, правове регулювання публічних закупівель, правове регулювання консалтингової діяльності

Писаренко Надія Борисівна

доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Наукова спеціалізація: проблемами адміністративного права і процесу, зокрема, проблемами здійснення правосуддя у формі адміністративного судочинства

Пленюк Мар’яна Дмитрівна

завідувач сектору проблем договірного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України
Наукова спеціалізація: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Поєдинок Валерія Вікторівна

професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: загальні правові питання ведення бізнесу, корпоративне право, інвестиційне право, правове забезпечення ЗЕД, право СОТ, економічне право ЄС

Прокопенко Віктор Валерійович

доцент кафедри морського та митного права Національного університету "Одеська юридична академія"
Наукова спеціалізація: митне право, діяльність публічної адміністрації в митній справі

Радзивілюк Валерія Вікторівна

професор кафедри господарського права юридичного факультету Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукова спеціалізація: правового регулювання банкрутства, провадження у справах банкрутство, запобігання банкрутству, майнова основа господарювання та правовий режим майна у сфері господарювання, кооперативне право, правове регулювання матеріальних та процесуальних аспектів банкрутства в Європейському Союзі

Устименко Володимир Анатолійович

директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: правове забезпечення економічної системи України, правовий механізм здійснення державної економічної політики, господарська компетенція органів державної влади та місцевого самоврядування, правовий режим публічної власності, методи та засоби утвердження правового господарського порядку

Школик Андрій Михайлович

доцент кафедри адміністративного та фінансового права, юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
Наукова спеціалізація: адміністративна право і процедура, порівняльне адміністративне право

Іванюта Наталя Валеріївна

доцент кафедри юридичних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України
Наукова спеціалізація: господарське право; господарське-процесуальне право

Тихий Володимир Павлович

радник президії НАПрН України
Наукова спеціалізація: права і свободи людини і громадянина та їх забезпечення, конституційне правосуддя, підстави кримінальної відповідальності, вчення про злочин і його стадії, злочини проти безпеки людини та загальної безпеки

Бурдін Володимир Миколайович

декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Костенко Олександр Миколайович

завідувач відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Наукова спеціалізація: методологія соціальних наук, принцип натуралізму в соціальних науках, зокрема в юридичній науці та кримінології, дослідження соціальних аномалій, соціопсихологія волі й свідомості злочинця, проблеми соціальної культури особи

Музика Анатолій Ананійович

провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України
Наукова спеціалізація: проблеми української кримінально-правової політики, кримінальної відповідальності за злочини, пов`язані з наркотичними засобами, за «комп`ютерні» злочини, а також інститути і теоретичні проблеми кримінального права

Бобечко Назар Ростиславович

професор кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Смирнова Ксенія Володимирівна

професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова спеціалізація: міжнародне право, право Європейського Союзу

Федорова Алла Леонідівна

доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: право Ради Європи, практика Європейського суду з прав людини, міжнародне право прав людини, порівняльне трудове і соціальне право, трудове право Європейського Союзу

Батлер Вільям Елліот

член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, професор Пенсильванського університету (США)
арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України
Наукова спеціалізація: банківське право, цінні папери, корпоративне право, комерційні договори, морські та повітряні перевезення

Березовська Ірина Андріївна

старший науковий співробітник науково-дослідної частини Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова спеціалізація: міжнародне право, міжнародне торговельне право, право Європейського Союзу

Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка є провідним освітнім та науковим осередком з вивчення проблем трудового права та права соціального забезпечення

Пилипенко Пилип Данилович

завідувач кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка
Наукова спеціалізація: трудове право, право соціального забезпечення

Сенюта Ірина Ярославівна

завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Наукова спеціалізація: медичне право, фармацевтичне право, правові основи біоетики, право громадського здоров’я, альтернативне розв’язання конфліктів

Кафедра міжнародного та європейського права Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Кафедра міжнародного та європейського права Національного університету "Києво-Могилянська академія" є провідним освітнім та науковим осередком з вивчення проблем міжнародного та європейського права

Петров Роман Арестович

завідувач кафедри міжнародного та європейського права Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Наукова спеціалізація: право Європейського Союзу, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Дзера Олександр Васильович

професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: цивільне право, сімейне право

Приймаченко Дмитро Володимирович

проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів
Наукова спеціалізація: публічне адміністрування в галузі митної справи, адміністративна діяльність митних органів, адміністративно-деліктне право

Національна академія прокуратури України

Академія є державною установою із спеціальним статусом, у системі правосуддя, що здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів, та функціонує при Генеральній прокуратурі України.

Панов Микола Іванович

завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичниого унiверситету імені Ярослава Мудрого
Наукова спеціалізація: теорія та методологія кримінального права, дослідження проблем вчення про злочин, законодавчу техніку кримінального права, відповідальність за окремі види злочину

Цюра Вадим Васильович

професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова спеціалізація: цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право

Болокан Інна Вікторівна

професор кафедри цивільного права Запорізького національного університету
Наукова спеціалізація: цивільне право, сімейне право, цивільний процес, адміністративне право, адміністративний процес

Гуторова Наталія Олександрівна

директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінального та адміністративного права і процесу
Наукова спеціалізація: кримінальне право, кримінологія, ефективність кримінально-правового регулювання, співучасть у злочині, організована злочинність, проблеми караності суспільно-небезпечних діянь, злочини у сфері господарської діяльності

Комарова Тетяна В’ячеславівна

доцент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Наукова спеціалізація: міжнародне право, право Європейського Союзу, міжнародні механізми захисту прав людини

Шимон Світлана Іванівна

завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Наукова спеціалізація: цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Національна академія правових наук України

Національна академія правових наук України - вища галузева наукова установа, яка визначає пріоритетні напрями розвитку правової науки, проводить або організовує проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, проводить наукові експертизи проектів нормативно-правових актів, програмних документів та рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, надає експертні висновки

Київський регіональний центр Національної академії правових наук України

Київський регіональний центр він є структурним підрозділом апарату президії Національної академії правових наук України, покликаним забезпечити координацію діяльності наукових установ НАПрН України у розробці правових проблем, які мають важливе значення для державо- і правотворення в Україні, а також надання практичної допомоги центральним і місцевим органам державної влади у підготовці відповідних нормативних актів, необхідних наукових рекомендацій з правових проблем та здійснення правової експертизи.

Загальнонаціональний науковий юридичний журнал "Право України"

Юридичний журнал «Право України» – загальнонаціональне періодичне юридичне видання було засноване у 1922 р.
Метою видання є опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності з метою розвитку української національної юридичної науки, удосконалення чинного законодавства.

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України є провідною науково-дослідною установою юридичного профілю в Україні. Інститут здійснює фундаментальні теоретико-методологічні та прикладні дослідження актуальних проблем державно-правового будівництва в Україні; надає експертну та науково-консультативну допомогу Верховній Раді України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, судовим органам, Генеральній прокуратурі України, іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Кафедра медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Кафедра медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького є провідним освітнім та науковим осередком з вивчення проблем медичного права

Майданик Роман Андрійович

завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право

Кафедра цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кафедра цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка є провідним освітнім та науковим осередком з вивчення проблем цивільного права

Кафедра кримінального права № 2 Національного юридичного унiверситету імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого є провідним освітнім та науковим осередком з вивчення проблем кримінального права

Щербина Валентин Степанович

професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: проблеми господарського права і господарського процесуального права

 

Кафедра господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кафедра господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка є провідним освітнім та науковим осередком з вивчення проблем господарського права

Боднар Тетяна Валеріївна

професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: цивільне право, договірне право, сімейне право

Комаров Вячеслав Васильович

проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: теоретичні проблеми цивільного процесу, господарського судочинства, нотаріату та міжнародного комерційного арбітражу

Святоцький Олександр Дмитрович

головний редактор загальнонаціонального наукового юридичного журналу "Право України"
Наукова спеціалізація: конституційне право, організація публічної влади, історія держави і права України, судоустрій, організація інституту адвокатури, право інтелектуальної власності

Романюк Ярослав Михайлович

Суддя у відставці, Голова Верховного Суду України
(з 17 травня 2013 року по 14 грудня 2017 року)
Наукова спеціалізація: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Кучерявенко Микола Петрович

Перший віце-президент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
Наукова спеціалізація: проблеми фінансового права, правове регулювання оподаткування

Смичок Євген Михайлович

асистент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

Наукова спеціалізація: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право