Редагувати видiленний текст
Адміністративна юрисдикція —усі категорії справ
немає збігів
Справи у публічно-правових спорах щодо відносин, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму
Кількість правових позицій 17
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів
Кількість правових позицій 13
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки
Кількість правових позицій 58
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу реалізації державної політики у сфері медицини, освіти, науки, культури, спорту
Кількість правових позицій 7
Всі правові позиції
Справи у публічно-правових спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень з приводу реалізації державної політики у сфері економіки
Кількість правових позицій 90
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування
Кількість правових позицій 96
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу охорони навколишнього природного середовища
Кількість правових позицій 9
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу реалізації державної податкової політики, та за зверненнями податкових органів
Кількість правових позицій 168
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу реалізації державної фінансової політики
Кількість правових позицій 39
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу реалізації державної політики у сферах зайнятості населення, соціального захисту громадян та пенсійного забезпечення
Кількість правових позицій 167
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу забезпечення юстиції
Кількість правових позицій 39
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах щодо формування складу державних органів (органів місцевого самоврядування)
Кількість правових позицій 97
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також справи про дострокове припинення повноважень народного депутата України
Кількість правових позицій 66
усі підкатегорії
Справи у публічно-правових спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності у частині доступу до публічної інформації
Кількість правових позицій 7
Всі правові позиції
Справи у публічно-правових спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності замовника у правовідносинах щодо забезпечення потреб оборони
Кількість правових позицій 1
Всі правові позиції
Справи у публічно-правових спорах з приводу укладання, виконання, припинення, скасування, визнання нечинними адміністративних договорів
Кількість правових позицій 8
Всі правові позиції
Окремі аспекти застосування процесуальних норм в адміністративному судочинстві
Кількість правових позицій 184
усі підкатегорії
Окремі аспекти, пов’язані із виконанням судових рішень в адміністративних справах
Кількість правових позицій 27
Всі правові позиції
Інші категорії справ адміністративної юрисдикції
Кількість правових позицій 17
Всі правові позиції