Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
КЛАСИФІКАТОР КАТЕГОРІЙ ТА ПІДКАТЕГОРІЙ СПРАВ
ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
немає збігів
1 . Справи, що виникають із правовідносин щодо захисту цивільних прав та інтересів
1.1. підстави виникнення цивільних прав та обов’язків
1.2. способи захисту цивільних прав та інтересів
1.3. застосування позовної давності
1.4. інші справи, що виникають із правовідносин щодо захисту цивільних прав та інтересів
2 . Спори про захист немайнових прав фізичних осіб
2.1. особисті немайнові права, що забезпечують природне існування (право на життя, здоров’я, свободу, недоторканість тощо)
2.2. особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття (право на ім’я, честь, гідність, ділову репутацію, особисте життя тощо)
2.3. інші справи, що виникають із правовідносин щодо захисту особистих немайнових прав
3 . Спори про право власності та інші речові права
3.1. визнання незаконним акта, що порушує право власності
3.3. припинення права власності
3.5. витребування майна з чужого незаконного володіння
3.6. усунення перешкод у користуванні власністю
3.8. право власності на новостворене майно / об’єкти незавершеного будівництва / самочинно збудоване майно
3.9. речові права на чуже майно
3.10. інші справи, що виникають з правовідносин щодо захисту права власності та інших речових прав
4 . Спори про право інтелектуальної власності
4.1. авторське право та суміжні права
4.2. право промислової власності
4.3. право на індивідуалізацію товарів, робіт і послуг та їх виробників (комерційне найменування, торговельна марка, географічне зазначення тощо)
4.4. інші справи, що виникають із правовідносин захисту права інтелектуальної власності
5 . Спори, що виникають із договорів
5.1. укладення / зміна договорів (правочинів)
5.2. розірвання договорів (правочинів)
5.3. визнання договорів (правочинів) дійсними / недійсними
5.4. інші справи, що виникають із правовідносин щодо загальних положень про договір (правочин)
6 . Справи, що виникають із правовідносин щодо виконання / невиконання / неналежного виконання окремих видів договірних зобов’язань
6.1. купівлі-продажу (роздрібної купівлі-продажу, поставки)
6.2. купівлі-продажу на аукціонах, біржах, прилюдних торгах
6.3. постачання електричних та інших ресурсів через приєднану мережу
6.6. довічного утримання (догляду)
6.7. найму / оренди (крім земельних ділянок)
6.18. банківського вкладу / банківського рахунку
6.19. будівництво житла, укладених із застосуванням фінансово-кредитних механізмів (фонди фінансування будівництва)
6.20. інші справи, що виникають із правовідносин щодо виконання / невиконання / неналежного виконання окремих видів договірних зобов’язань
7 . Справи, що виникають із правовідносин страхування
7.1. справи про стягнення страхового відшкодування
7.2. справи про стягнення коштів в порядку регресу
7.3. справи про визнання дійсним / недійсним договору страхування
7.4. інші справи, що виникають із правовідносин страхування
8 . Справи, що виникають із кредитних правовідносин
8.1. стягнення заборгованості за кредитним договором
8.2. визнання кредитного договору недійсним / розірваним
8.3. інші справи, що виникають із кредитних правовідносин
9 . Справи, що виникають із правовідносин щодо забезпечення виконання зобов’язань
9.5. інші справи, що виникають із правовідносин щодо забезпечення виконання зобов’язань
10 . Спори про не договірні зобов’язання
10.1. відшкодування моральної шкоди
10.2. відшкодування майнової шкоди / збитків
10.3. відшкодування шкоди, завданої працівником
10.4. відшкодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або посадовою / службовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування, у т. ч. у сфері нормотворчої діяльності
10.5. відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями і діями органів досудового слідства, прокуратури
10.6. відшкодування шкоди, завданої злочином
10.7. відшкодування шкоди, завданої неповнолітніми / малолітніми / недієздатними / обмежено дієздатними особами
10.8. відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю фізичної особи внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я або смерті потерпілого, або внаслідок нещасного випадку на виробництві, та витрат на поховання
10.9. відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки (крім справ про відшкодування шкоди за договорами страхування)
10.10. відшкодування шкоди в порядку права зворотної вимоги (регресу), (крім справ про відшкодування шкоди в порядку права зворотної вимоги за договорами страхування)
10.11. зобов’язання у зв’язку із набуттям, збереженням майна (коштів) без достатньої правової підстави (статті 1212–1215 ЦК України)
10.12. інші справи, що виникають із недоговірних зобов’язань (статті 1144–1157 ЦК України)
11 . Спори, що виникають із трудових правовідносин
11.1. виникнення трудових відносин
11.2. зміна умов трудового договору
11.3. припинення (призупинення) трудових відносин
11.4. порядок звільнення працівників
11.11. гарантії та компенсаційні виплати
11.12. забезпечення інтересів працівників при здійсненні роботодавцем виплат
11.13. внутрішній трудовий розпорядок
11.15. загальнообов’язкове державне соціальне страхування
11.16. особливості регулювання трудових відносин за участю окремих категорій працівників і роботодавців (працівники із сімейними обов’язками, неповнолітні тощо)
11.17. професійна (службова) кар’єра
11.18. нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства
11.19. індивідуальні трудові спори
11.20. інші справи, що виникають із трудових правовідносин
12 . Спори, що виникають із земельних правовідносин
12.1. визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельні ділянки
12.2. визнання / припинення права власності на земельні ділянки
12.3. усунення порушення прав власника, звільнення незаконно зайнятих земельних ділянок та відшкодування шкоди / збитків, завданих порушенням прав власника земельних ділянок / приведення земельних ділянок у попередній стан
12.4. стягнення штрафних санкцій за невиконання / неналежне виконання зобов’язань за договорами щодо земельних ділянок
12.5. зміна / розірвання / визнання дійсним / недійсним договорів розпорядження земельними ділянками
12.6. справи, що виникають із договорів оренди земельних ділянок
12.7. інші справи, що виникають із земельних правовідносин (земельний сервітут, суперфіцій, емфітевзис, установлення порядку користування земельними ділянками, погодження меж, земельні паї тощо)
13 . Спори, що виникають із сімейних правовідносин
13.1. загальні положення про шлюб (розірвання шлюбу / визнання шлюбу недійсним)
13.3. справи, що виникають із права подружжя на спільне майно
13.4. справи, що виникають із відносин чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю, але без реєстрації шлюбу
13.5. справи, що виникають з відносин визначення походження дитини
13.6. позбавлення / поновлення батьківських прав
13.7. справи, що виникають із виконання обов’язку утримувати дитину (стягнення / зміна розміру аліментів / стягнення додаткових витрат на утримання дитини)
13.8. справи, що виникають із виконання обов’язку утримувати повнолітню дитину
13.9. відповідальність за невиконання обов’язку утримувати дитини (стягнення заборгованості з аліментів, відповідальність за прострочення сплати аліментів)
13.10. стягнення аліментів на утримання батьків / одного з подружжя
13.11. справи, що виникають із виконання обов’язку здійснення батьківських прав (визначення місця проживання дитини / участь у вихованні та спілкуванні з дитиною)
13.12. надання дозволу на перетинання дитиною кордону України
13.13. інші справи, що виникають із сімейних правовідносин
14 . Спори, що виникають із житлових правовідносин
14.1. вселення / виселення із житлових / нежитлових приміщень
14.2. виселення з іпотечного майна
14.3. визнання / втрата права користування житловими приміщеннями
14.4. стягнення витрат по оплаті за житлово-комунальні послуги/ якість надання житлово-комунальних послуг
14.5. справи, пов’язані з діяльністю ОСББ
14.6. інші справи, що виникають із житлових правовідносин
15 . Спори про спадкове право
15.1. загальні положення здійснення права на спадкування
15.4. здійснення права на спадкування / поділ спадкового майна / визнання права власності на спадкове майно
15.5. оформлення права на спадщину
15.6. інші справи, що виникають зі спадкових правовідносин
17 Спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів»
18 Справи, пов’язані із застосуванням законодавства про соціальне забезпечення та соціальний захист / пільги / надання уточнюючих довідок щодо умов роботи, захист прав військовослужбовців та учасників бойових дій
19 . Інші справи та матеріали
19.1. предметна та суб’єктна юрисдикція у цивільних справах
19.2. інстанційна та територіальна юрисдикція (підсудність) у цивільних справах
19.3. відкриття / зупинення / закриття провадження у цивільній справі
19.4. правонаступництво / представництво /сторони у цивільному процесі
19.5. процесуальні строки у цивільному процесі
19.6. судові витрати в цивільних справах
19.7. судові виклики та повідомлення у цивільному процесі
19.8. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
19.9. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою
19.11. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
19.12. Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі
19.13. Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність
19.14. Справи про визнання спадщини відумерлою
19.15. Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку/про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу
19.16. Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
19.17. Заяви про перегляд заочного рішення
19.18. Справи наказного провадження
19.19. Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими / виключними обставинами
19.20. Справи про відновлення втраченого судового провадження.
19.21. інші аспекти застосування процесуальних норм у цивільному судочинстві
19.22. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
20 . Справи в порядку виконання судових рішень у цивільних справах
20.1. виправлення помилки у виконавчому документі і визнання його таким, що не підлягає виконанню
20.2. поновлення пропущеного строку пред'явлення виконавчого документа до виконання
20.3. відстрочення, розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання, зупинення виконання
20.4. вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи
20.5. звернення стягнення на грошові кошти, що належать третім особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку
20.6. тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України
20.7. заміна сторони виконавчого провадження
20.8. Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)
20.9. поворот виконання рішення / постанови
20.10. інші справи, що виникають із виконання судових рішень
21 Справи за скаргами на дії або бездіяльність виконавчої служби
22 Справи про скасування, виконання рішень іноземних судів, третейських судів, міжнародних комерційних арбітражів
23 Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню
24 Провадження у справах за участю іноземних осіб
25 Справи про визнання необґрунтованими активів та їх витребування
26 Інші справи позовного провадження
28 Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою
29 Заяви про забезпечення доказів,позову до подання позовної заяви
30 Справи про видачу і продовження обмежувального припису
31 Доручення судів України/ іноземних судів