Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
КЛАСИФІКАТОР КАТЕГОРІЙ ТА ПІДКАТЕГОРІЙ СПРАВ
Конституційної юрисдикції
немає збігів
1 . Конституційна юстиція. Правове регулювання
1.2. Закон України «Про Конституційний Суд України»
1.3. Регламент Конституційного Суду України
1.4. Практика Конституційного Суду України
1.5. Попереднє схвалення проекту закону про внесення змін до Конституції України
2 . Конституційна юстиція. Незалежність Конституційного Суду України
3 . Конституційна юстиція. Моделі конституційної юстиції
4 . Процесуальні права
4.2. Право на відшкодування шкоди, заподіяної органами влади
4.3. Право знати про свої права і обов’язки
4.4. Заборона зворотної дії закону
4.5. Право на професійну правничу допомогу
4.6. Звільнення від відповідальності за виконання явно злочинних наказів
4.10. Гарантія проти самообмови
5 . Конституційна юстиція. Формування Конституційного Суду України
5.1. Повноважність Конституційного Суду України
5.2. Призначення суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України
5.3. Призначення суддів Конституційного Суду України Президентом України
5.4. Призначення суддів Конституційного Суду України З’їздом суддів України
5.5. Голова Конституційного Суду України та його заступники
5.6. Велика палата Конституційного Суду України
5.7. Сенати Конституційного Суду України
5.8. Колегії суддів Конституційного Суду України
5.9. Секретаріат Конституційного Суду України
5.10. Акредитація адвокатів і захисників при Конституційному Суді України
6 . Безпосередня демократія. Вибори. Референдум
6.1. Компетентні органи та судовий контроль
6.2. Референдум та інші засоби безпосередньої демократії
6.4. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою
6.5. Референдум з територіальних питань
6.6. Інші засоби безпосередньої демократії
7 . Конституційна юстиція. Статус суддів Конституційного Суду України
7.2. Кваліфікаційні вимоги до судді Конституційного Суду України
7.3. Недоторканність судді Конституційного Суду України
7.4. Вимоги несумісності судді Конституційного Суду України
7.5. Дисциплінарні заходи впливу на суддю Конституційного Суду України
7.6. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України
8 . Безпосередня демократія. Виборчі системи і принципи.
9 . Конституційна юстиція. Типи звернень
10 . Конституційна юстиція. Юрисдикція
10.1. Межі юрисдикції. Доктрина політичного питання
10.2. Межі юрисдикції, визначені законом
10.3. Критерії допустимості конституційних скарг
11 . Виборчий процес
12 . Конституційна юстиція. Види судового конституційного контролю
13 . Конституційна юстиція. Види спорів
13.1. Контроль за правовими актами Верховної ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим
13.2. Конституційність міжнародних договорів України
13.3. Конституційність призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
13.4. Конституційність проекту закону про внесення змін до Конституції України
13.5. Конституційність правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
13.6. Конституційність додержання процедури усунення Президента України з посади в порядку імпічменту
13.7. Розгляд спорів про компетенцію
13.8. Розгляд спорів про розмежування повноважень між державними органами та органами місцевого самоврядування
13.9. Надання тлумачення Конституції України
13.10. Розгляд конституційних скарг
14 . Установча влада. Установча процедура
14.2. Попередній висновок Конституційного Суду України
14.3. Остаточне схвалення проекту закону про внесення змін до Конституції України
14.4. Наступний конституційний контроль над законом про внесення змін до Конституції України
15 . Верховна Рада України. Склад.
16 . Конституційна юстиція. Основні засади конституційного судочинства
17 . Верховна Рада України. Повноваження
17.1. Повноваження Верховної Ради України та принцип дружного ставлення до міжнародного права
17.2. Делегування повноважень парламенту
17.3. Законодавчі повноваження
17.4. Сфера законодавчого регулювання
17.5. Питання, що регулюються виключно законом
17.6. Питання, з яких здійснюється рамкове законодавче регулювання
18 . Конституційна юстиція. Строки у конституційному судочинстві
18.1. Поняття розумності строків
18.2. Строки, встановлені законом
18.3. Строки, що встановлюються на розсуд Конституційного Суду України
19 . Конституційна юстиція. Учасники конституційного провадження
20 . Верховна Рада України. Законодавча процедура
20.1. Внесення законопроекту до Верховної Ради України
20.3. Промульгація законопроекту
21 . Верховна Рада України. Контрольні процедури
21.1. Контроль над діяльністю уряду
21.2. Контроль у сфері прав і свобод людини. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
21.3. Контроль у сфері національної безпеки і оборони
21.5. Тимчасова спеціальна слідча комісія
22 . Конституційна юстиція. Стадії конституційного провадження
22.1. Вимоги до конституційних подань, конституційних звернень, конституційних скарг
22.2. Відкриття конституційного провадження
22.3. Підготовка справи до судового розгляду
23 Верховна Рада України. Бюджетний процес
24 . Президент України. Статус.
24.1. Президент України як глава держави
24.3. Політична відповідальність Президента України
24.4. Імпічмент та відповідальність Президента України
25 . Конституційна юстиція. Рішення