Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
КЛАСИФІКАТОР КАТЕГОРІЙ ТА ПІДКАТЕГОРІЙ СПРАВ
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
немає збігів
1 Судове провадження у кримінальних справах у першій інстанції (статті 314 – 391 КПК)
2 Виконання судових рішень у кримінальних справах (статті 532 – 540 КПК)
3 . Інші справи та матеріали.
3.1. стаття 1 «Завдання Кримінального кодексу України»
3.2. стаття 2 «Підстава кримінальної відповідальності»
4 . Закон про кримінальну відповідальність.
4.1. стаття 3 «Законодавство України про кримінальну відповідальність»
4.2. стаття 4 «Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі»
4.3. стаття 5 «Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність»
4.4. стаття 6 «Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України»
4.5. стаття 7 «Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України»
4.6. стаття 8 «Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України»
4.7. стаття 9 «Правові наслідки засудження особи за межами України»
4.8. стаття 10 «Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами»
5 . Злочин, його види та стадії
5.1. стаття 11 «Поняття злочину»
5.2. стаття 12 «Класифікація злочинів»
5.3. стаття 13 «Закінчений та незакінчений злочин»
5.4. стаття 14 «Готування до злочину»
5.6. стаття 16 «Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин»
5.7. стаття 17 «Добровільна відмова при незакінченому злочині»
6 . Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину)
6.1. стаття 18 «Суб’єкт злочину»
6.3. стаття 20 «Обмежена осудність»
6.4. стаття 21 «Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин»
6.5. стаття 22 «Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність»
7 . Вина та її форми
7.2. стаття 24 «Умисел і його види»
7.3. стаття 25 «Необережність та її види»
8 . Співучасть у злочині
8.1. стаття 26 «Поняття співучасті»
8.2. стаття 27 «Види співучасників»
8.3. стаття 28 «Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією»
8.4. стаття 29 «Кримінальна відповідальність співучасників»
8.5. стаття 30 «Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи чи злочинної організації»
8.6. стаття 31 «Добровільна відмова співучасників»
9 . Повторність, сукупність та рецидив злочинів
9.1. стаття 32 «Повторність злочинів»
9.2. стаття 33 «Сукупність злочинів»
9.3. стаття 34 «Рецидив злочинів»
9.4. стаття 35 «Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів»
10 . Обставини, що виключають злочинність діяння
10.1. стаття 36 «Необхідна оборона»
10.3. стаття 38 «Затримання особи, що вчинила злочин»
10.4. стаття 39 «Крайня необхідність»
10.5. стаття 40 «Фізичний або психічний примус»
10.6. стаття 41 «Виконання наказу або розпорядження»
10.7. стаття 42 «Діяння, пов’язане з ризиком»
10.8. стаття 43 «Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації»
11 . Кримінальне провадження з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності (у розрізі статей Кримінального кодексу України)
11.1. стаття 44 «Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності»
11.2. стаття 45 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям»
11.3. стаття 46 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим»
11.4. стаття 47 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки»
11.5. стаття 48 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки»
11.6. стаття 49 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності»
12 . Покарання та його види
12.1. стаття 50 «Поняття покарання та його мета»
12.3. стаття 52 «Основні та додаткові покарання»
12.5. стаття 54 «Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу»
12.6. стаття 55 «Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»
12.7. стаття 56 «Громадські роботи»
12.8. стаття 57 «Виправні роботи»
12.9. стаття 58 «Службові обмеження для військослужбовців»
12.10. стаття 59 «Конфіскація майна»
12.12. стаття 61 «Обмеження волі»
12.13. стаття 62 «Тримання в дисциплінарному батальйоні військослужбовців»
12.14. стаття 63 «Позбавлення волі на певний строк»
12.15. стаття 64 «Довічне позбавлення волі»
13 . Призначення покарання
13.1. стаття 65 «Загальні засади призначення покарання»
13.2. стаття 66 «Обставини, які пом’якшують покарання»
13.3. стаття 67 «Обставини, які обтяжують покарання»
13.4. стаття 68 «Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті»
13.5. стаття 69 «Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом»
13.6. стаття 69-1 «Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання»
13.7. стаття 70 «Призначення покарання за сукупністю злочинів»
13.8. стаття 71 «Призначення покарання за сукупністю вироків»
13.9. стаття 72 «Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення»
13.10. стаття 73 «Обчислення строків покарання»
14 . Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних провадженнях
14.1. стаття 74 «Звільнення від покарання та його відбування»
14.2. стаття 75 «Звільнення від відбування покарання з випробуванням»
14.3. стаття 76 «Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням»
14.4. стаття 77 «Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням»
14.5. стаття 78 « Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням»
14.6. стаття 79 «Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років»
14.7. стаття 80 «Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку»
14.8. стаття 81 «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання»
14.9. стаття 82 «Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким»
14.10. стаття 83 «Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років»
14.11. стаття 84 «Звільнення від покарання за хворобою»
14.12. стаття 85 «Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування»
15 . Судимість
15.1. стаття 88 «Правові наслідки судимості»
15.2. стаття 89 «Строки погашення судимості»
15.3. стаття 90 «Обчислення строків погашення судимості»
15.4. стаття 91 «Зняття судимості»
16 . Інші заходи кримінально-правового характеру
16.1. стаття 92 «Поняття та мета примусових заходів медичного характеру»
16.2. стаття 93 «Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру»
16.3. стаття 94 «Види примусових заходів медичного характеру»
16.4. стаття 95 «Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру»
16.5. стаття 96 «Примусове лікування»
16.6. стаття 96-1 «Спеціальна конфіскація»
16.7. стаття 96-2 «Випадки застосування спеціальної конфіскації»
17 . Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
17.1. стаття 96-3 «Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру»
17.2. стаття 96-4 «Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру»
17.3. стаття 96-5 «Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру»
17.4. стаття 96-6 «Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб»
17.6. стаття 96-8 «Конфіскація майна»
17.8. стаття 96-10 «Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру»
17.9. стаття 96-11 «Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів»
18 . Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
18.1. стаття 97 «Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру»
18.4. стаття 100 «Громадські та виправні роботи»
18.6. стаття 102 «Позбавлення волі на певний строк»
18.7. стаття 103 «Призначення покарання»
18.8. стаття 104 «Звільнення від відбування покарання з випробуванням»
18.9. стаття 105 «Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру»
18.10. стаття 106 «Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності»
18.11. стаття 107 «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання»
18.12. стаття 108 «Погашення та зняття судимості»
19 Злочини проти основ національної безпеки України
20 Злочини проти життя та здоров’я особи
21 Злочини проти волі, честі та гідності особи
22 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи
23 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
25 Злочини у сфері господарської діяльності
27 Злочини проти громадської безпеки
28 Злочини проти безпеки виробництва
29 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
30 Злочини проти громадського порядку та моральності
31 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
32 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
33 Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян