Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
Кримінальна юрисдикція —усі категорії справ
немає збігів
Судове провадження у кримінальних справах у першій інстанції (статті 314 – 391 КПК)
Кількість правових позицій 124
Всі правові позиції
Виконання судових рішень у кримінальних справах (статті 532 – 540 КПК)
Кількість правових позицій 12
Всі правові позиції
Загальні положення
Кількість правових позицій 8
усі підкатегорії
Закон про кримінальну відповідальність.
Кількість правових позицій 27
усі підкатегорії
Злочин, його види та стадії
Кількість правових позицій 45
усі підкатегорії
Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину)
Кількість правових позицій 2
усі підкатегорії
Вина та її форми
Кількість правових позицій 24
усі підкатегорії
Співучасть у злочині
Кількість правових позицій 20
усі підкатегорії
Повторність, сукупність та рецидив злочинів
Кількість правових позицій 11
усі підкатегорії
Обставини, що виключають злочинність діяння
Кількість правових позицій 11
усі підкатегорії
Звільнення від кримінальної відповідальності
Кількість правових позицій 49
усі підкатегорії
Покарання та його види
Кількість правових позицій 38
усі підкатегорії
Призначення покарання
Кількість правових позицій 248
усі підкатегорії
Звільнення від покарання та його відбування
Кількість правових позицій 171
усі підкатегорії
Судимість
Кількість правових позицій 10
усі підкатегорії
Інші заходи кримінально-правового характеру
Кількість правових позицій 12
усі підкатегорії
Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
Кількість правових позицій 1
усі підкатегорії
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Кількість правових позицій 11
усі підкатегорії
Злочини проти основ національної безпеки України (статті 109 – 114-1 КК)
Кількість правових позицій 3
Всі правові позиції
Злочини проти життя та здоров’я особи (статті 115 – 145 КК)
Кількість правових позицій 165
Всі правові позиції
Злочини проти волі, честі та гідності особи (статті 146 – 151 КК)
Кількість правових позицій 3
Всі правові позиції
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (статті 152 – 156 КК)
Кількість правових позицій 3
Всі правові позиції
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (статті 157 – 184 КК)
Кількість правових позицій 8
Всі правові позиції
Злочини проти власності (статті 185 – 198 КК)
Кількість правових позицій 177
Всі правові позиції
Злочини у сфері господарської діяльності (статті 199 – 233 КК)
Кількість правових позицій 12
Всі правові позиції
Злочини проти довкілля (статті 236 – 254 КК)
Кількість правових позицій 6
Всі правові позиції
Злочини проти громадської безпеки (статті 255 – 270-1 КК)
Кількість правових позицій 27
Всі правові позиції
Злочини проти безпеки виробництва (статті 271 – 275 КК)
Кількість правових позицій 2
Всі правові позиції
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (статті 276 – 292 КК)
Кількість правових позицій 84
Всі правові позиції
Злочини проти громадського порядку та моральності (статті 293 – 304 КК)
Кількість правових позицій 25
Всі правові позиції
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення (статті 305 – 327 КК)
Кількість правових позицій 57
Всі правові позиції
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (статті 328 – 337 КК)
Кількість правових позицій 3
Всі правові позиції
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів (статті 338 –360 КК)
Кількість правових позицій 22
Всі правові позиції
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (статті 361 – 363-1 КК)
Кількість правових позицій 1
Всі правові позиції
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (статті 364 – 370 КК)
Кількість правових позицій 91
Всі правові позиції
Злочини проти правосуддя (статті 371 – 400 КК)
Кількість правових позицій 22
Всі правові позиції
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (статті 401 – 435 КК)
Кількість правових позицій 12
Всі правові позиції
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (статті 436 – 447 КК)
Кількість правових позицій 0
Всі правові позиції
Загальні положення кримінального процесуального законодавства (статті 1 – 130 КПК)
Кількість правових позицій 333
усі підкатегорії
Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування (статті 131 – 213 КПК)
Кількість правових позицій 23
Всі правові позиції
Досудове розслідування (статті 214 – 313 КПК)
Кількість правових позицій 99
Всі правові позиції
Судове провадження з перегляду судових рішень
Кількість правових позицій 516
усі підкатегорії
Особливі порядки кримінального провадження
Кількість правових позицій 34
усі підкатегорії
Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження (статті 524 – 531 КПК)
Кількість правових позицій 1
Всі правові позиції
Виконання судових рішень (статті 532 – 540 КПК)
Кількість правових позицій 1
Всі правові позиції
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (статті 541 – 614 КПК)
Кількість правових позицій 5
Всі правові позиції
Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції (стаття 615 КПК)
Кількість правових позицій 0
Всі правові позиції